Opleiden in school

Als Purmerendse ScholenGroep (PSG) vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de opleiding van gekwalificeerd onderwijzend personeel. Sinds oktober 2017 is de PSG als kandidaat aspirant-opleidingsschool aangesloten bij de opleidingsschool Zaanstreek Waterland.

Samen met de omringende opleidingsinstituten voor eerstegraads lesbevoegdheid en tweedegraads lesbevoegdheid, geven de opleidingsscholen vorm aan de OPLIS Zaanstreek Waterland.

Jaarlijks lopen zo’n 80 studenten stage bij de Purmerendse ScholenGroep. De meeste van hen volgen een lerarenopleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Inholland, Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Breitner Academie of de Universiteit van Amsterdam (UVA).

De PSG werkt intensief samen met deze hogescholen en universiteit. Zo zorgen we er samen voor dat studenten optimaal worden voorbereid op hun toekomst voor de klas.

Een goed leerklimaat wordt gekenmerkt door een vanzelfsprekend vertrouwen in de ontwikkeling van studenten. Dit hoort bij wat een student als goed en als noodzakelijk ervaart, namelijk een goede match tussen de psychologische behoeften van de student en de manier waarop er pedagogisch wordt gereageerd.

Als student op een van onze scholen sta je er dan ook niet alleen voor. Je krijgt goede begeleiding van een gediplomeerde werkplekbegeleider. Hij of zij heeft veel vakinhoudelijke kennis en ervaring opgedaan en staat je bij met raad en daad. De werkplekbegeleider vervult de rol van mentor voor de student en is ook degene die de student beoordeelt. In de PSG organiseren we voor al onze studenten bijeenkomsten, workshops en trainingen. Dit aanbod is een aanvulling op wat je tijdens je studie leert. We zijn ook erg benieuwd naar jouw visie op onderwijs, daarom organiseren we bijeenkomsten waarin we van en met elkaar leren.